Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và CBVC, NLĐ giai đoạn 2015 - 2019

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và CBVC, NLĐ giai đoạn 2015 - 2019

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong 05 năm từ 2015 đến 2019 và năm học 2019 - 2020, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, ngày 05/6/2020, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến năm học 2019 - 2020 và biểu dương cán bộ viên chức, người lao động giai đoạn 2015 - 2020.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lưu Bình Khiêm – Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok